Nodal tumor response according to the count of peripheral blood lymphocyte subpopulations during preoperative chemoradiotherapy in locally advanced rectal cancer
Jaesung Heo, Young-Taek Oh, O Kyu Noh, Mison Chun, Jun-Eun Park, Sung-Ran Cho
Radiat Oncol J. 2016;34(4):305-312.   Published online 2016 Dec 12     DOI: https://doi.org/10.3857/roj.2016.01914
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A Modified NAR Scoring Model Incorporating Immune Infiltration Characteristics to Better Predict Long-Term Survival Following Neoadjuvant Radiotherapy in Rectal Cancer
Xueqing Zhang, Yibin Zeng, Hui Li, Qingyang Zhuang, Lirui Tang, Junxin Wu, Jinluan Li
Life.2023; 13(11): 2106.     CrossRef
Histopathological and Haemogram Features Correlate with Prognosis in Rectal Cancer Patients Receiving Neoadjuvant Chemoradiation without Pathological Complete Response
Yu-Ming Huang, Hsi-Hsien Hsu, Chien-Kuo Liu, Ching-Kuo Yang, Po-Li Tsai, Tzu-Yin Tang, Shih-Ming Hsu, Yu-Jen Chen
Journal of Clinical Medicine.2022; 11(17): 4947.     CrossRef
Systemic inflammatory indices predict tumor response to neoadjuvant chemoradiotherapy for locally advanced rectal cancer
Sicong Lai, Liang Huang, Shuangling Luo, Zhanzhen Liu, Jianghui Dong, Liping Wang, Liang Kang
Oncology Letters.2020; 20(3): 2763.     CrossRef
Baseline neutrophil–lymphocyte ratio and platelet–lymphocyte ratio in rectal cancer patients following neoadjuvant chemoradiotherapy
Tae Gyu Kim, Won Park, Hakyoung Kim, Doo Ho Choi, Hee Chul Park, Seok-Hyung Kim, Yong Beom Cho, Seong Hyen Yun, Hee Cheol Kim, Woo Yong Lee, Jeeyun Lee, Ki Mun Kang
Tumori Journal.2019; 105(5): 434.     CrossRef
Lymphocyte nadir predicts tumor response and survival in locally advanced rectal cancer after neoadjuvant chemoradiotherapy: Immunologic relevance
Hao Liu, Hao Wang, Jianhua Wu, Yiming Wang, Liying Zhao, Guoxin Li, Meijuan Zhou
Radiotherapy and Oncology.2019; 131: 52.     CrossRef
The clinical implication of CD45RA+ naïve T cells and CD45RO+ memory T cells in advanced pancreatic cancer: a proxy for tumor biology and outcome prediction
Junjie Hang, Junjie Huang, Siyuan Zhou, Lixia Wu, Yingwei Zhu, Lina Zhu, Hanyu Zhou, Kequn Xu, Hua Jiang, Xuguang Yang
Cancer Medicine.2019; 8(3): 1326.     CrossRef
LMR predicts outcome in patients after preoperative chemoradiotherapy for stage II-III rectal cancer
Shinya Abe, Kazushige Kawai, Hiroaki Nozawa, Keisuke Hata, Tomomichi Kiyomatsu, Teppei Morikawa, Toshiaki Watanabe
Journal of Surgical Research.2018; 222: 122.     CrossRef
High lymphocyte count during neoadjuvant chemoradiotherapy is associated with improved pathologic complete response in esophageal cancer
Penny Fang, Wen Jiang, Rajayogesh Davuluri, Cai Xu, Sunil Krishnan, Radhe Mohan, Albert C. Koong, Charles C. Hsu, Steven H. Lin
Radiotherapy and Oncology.2018; 128(3): 584.     CrossRef