Prognostic value of nodal SUVmax of 18F-FDG PET/CT in nasopharyngeal carcinoma treated with intensity-modulated radiotherapy
So Jung Lee, Chul-Seoung Kay, Yeon-Sil Kim, Seok Hyun Son, Myungsoo Kim, Sea-Won Lee, Hye Jin Kang
Radiat Oncol J. 2017;35(4):306-316.   Published online 2017 Dec 15     DOI: https://doi.org/10.3857/roj.2017.00115
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The prognostic value of lymph node to primary tumor standardized uptake value ratio in cancer patients: a meta-analysis
Wing-Keen Yap, Ken-Hao Hsu, Ting-Hao Wang, Chia-Hsin Lin, Chung-Jan Kang, Shih-Ming Huang, Huan-Chun Lin, Tsung-Min Hung, Kai-Ping Chang, Tsung-You Tsai
Annals of Nuclear Medicine.2024;[Epub]     CrossRef
PET/CT standardized uptake value and EGFR expression predicts treatment failure in nasopharyngeal carcinoma
Zhaodong Fei, Ting Xu, Huiling Hong, Yiying Xu, Jiawei Chen, Xiufang Qiu, Jianming Ding, Chaoxiong Huang, Li Li, Jing Liu, Chuanben Chen
Radiation Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Prognostic value of primary tumor and lymph node volumetric metabolic parameters at pre-treatment F-18 FDG PET/CT in nasopharyngeal carcinoma
Bedriye Büşra Demirel, Seda Gülbahar Ateş, Ebru Atasever Akkaş, Fatih Göksel, Gülin Uçmak
Revista Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (English Edition).2023; 42(6): 367.     CrossRef
Valor pronóstico de los parámetros metabólicos volumétricos del tumor primario y ganglios linfáticos en el PET/TC pretratamiento en el carcinoma nasofaríngeo
B.B. Demirel, S. Gülbahar Ateş, E. Atasever Akkaş, F. Göksel, G. Uçmak
Revista Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular.2023; 42(6): 367.     CrossRef
PET/CT
Chenyi Xie, Varut Vardhanabhuti
PET Clinics.2022; 17(2): 285.     CrossRef
Reflecting on the utility of standardized uptake values on 18F-FDG PET in nasopharyngeal carcinoma
Xiufang Qiu, Haixia Wu, Ting Xu, Shihan Xie, Ziqing You, Yixin Hu, Yinghong Zheng, Zewei Liang, Chaoxiong Huang, Li Yi, Li Li, Jing Liu, Zhaodong Fei, Chuanben Chen
BMC Cancer.2022;[Epub]     CrossRef
Intra- and peritumoral radiomics for predicting early recurrence in patients with high-grade serous ovarian cancer
Yujiao Wu, Wenyan Jiang, Langyuan Fu, Meihong Ren, Hua Ai, Xingling Wang
Abdominal Radiology.2022; 48(2): 733.     CrossRef
Prognostic Factors for Overall Survival in Nasopharyngeal Cancer and Implication for TNM Staging by UICC: A Systematic Review of the Literature
Chi Leung Chiang, Qiaojuan Guo, Wai Tong Ng, Shaojun Lin, Tiffany Sze Wai Ma, Zhiyuan Xu, Youping Xiao, Jishi Li, Tianzhu Lu, Horace Cheuk Wai Choi, Wenqi Chen, Eric Sze Chun Chau, Peter Ho Yin Luk, Shao Hui Huang, Brian O’Sullivan, Jianji Pan, Anne Wing
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef