Prognostic value of nodal SUVmax of 18F-FDG PET/CT in nasopharyngeal carcinoma treated with intensity-modulated radiotherapy
So Jung Lee, Chul-Seoung Kay, Yeon-Sil Kim, Seok Hyun Son, Myungsoo Kim, Sea-Won Lee, Hye Jin Kang
Radiat Oncol J. 2017;35(4):306-316.   Published online 2017 Dec 15     DOI: https://doi.org/10.3857/roj.2017.00115
Citations to this article as recorded by Crossref logo
PET/CT
Chenyi Xie, Varut Vardhanabhuti
PET Clinics.2022; 17(2): 285.     CrossRef
Reflecting on the utility of standardized uptake values on 18F-FDG PET in nasopharyngeal carcinoma
Xiufang Qiu, Haixia Wu, Ting Xu, Shihan Xie, Ziqing You, Yixin Hu, Yinghong Zheng, Zewei Liang, Chaoxiong Huang, Li Yi, Li Li, Jing Liu, Zhaodong Fei, Chuanben Chen
BMC Cancer.2022;[Epub]     CrossRef
Prognostic Factors for Overall Survival in Nasopharyngeal Cancer and Implication for TNM Staging by UICC: A Systematic Review of the Literature
Chi Leung Chiang, Qiaojuan Guo, Wai Tong Ng, Shaojun Lin, Tiffany Sze Wai Ma, Zhiyuan Xu, Youping Xiao, Jishi Li, Tianzhu Lu, Horace Cheuk Wai Choi, Wenqi Chen, Eric Sze Chun Chau, Peter Ho Yin Luk, Shao Hui Huang, Brian O’Sullivan, Jianji Pan, Anne Wing
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef