Dosimetric comparative study of 3DCRT, IMRT, VMAT, Ecomp, and Hybrid techniques for breast radiation therapy
Semaya Natalia Chen, Prabhakar Ramachandran, Pradip Deb
Radiat Oncol J. 2020;38(4):270-281.   Published online 2020 Dec 15     DOI: https://doi.org/10.3857/roj.2020.00619
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Wartości dawek w tkankach zdrowych w zależności od anatomii i kształtu piersi w grupie pacjentek z nowotworem piersi
Sara Styś, Magdalena Charmacińska, Agnieszka Skrobała
Letters in Oncology Science.2021; 18(1): 8.     CrossRef