An overview of radiation-induced heart disease
Samer Ellahham, Amani Khalouf, Mohammed Elkhazendar, Nour Dababo, Yosef Manla
Radiat Oncol J. 2022;40(2):89-102.   Published online 2022 Jun 21     DOI: https://doi.org/10.3857/roj.2021.00766
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Role and molecular mechanism of traditional Chinese medicine in preventing cardiotoxicity associated with chemoradiotherapy
Xin-Fang Lv, Ruo-Qing Wen, Kai Liu, Xin-Ke Zhao, Chen-Liang Pan, Xiang Gao, Xue Wu, Xiao-Dong Zhi, Chun-Zhen Ren, Qi-Lin Chen, Wei-Jie Lu, Ting-Yan Bai, Ying-Dong Li
Frontiers in Cardiovascular Medicine.2022;[Epub]     CrossRef