PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Radiation Oncology Journal10.3857/roj.2022.003462022404260-269Feasibility and safety of neck level IB-sparing radiotherapy in nasopharyngeal cancer: a long-term single institution analysisDowook Kim, Bhumsuk Keam, Soon-Hyun Ahn, Chang Heon Choi, Hong-Gyun Wuhttp://e-roj.org/upload/pdf/roj-2022-00346.pdf, http://e-roj.org/journal/view.php?doi=10.3857/roj.2022.00346, http://e-roj.org/upload/pdf/roj-2022-00346.pdf
BMC Cancer10.1186/s12885-015-1669-z2015151Investigation of the feasibility of elective irradiation to neck level Ib using intensity-modulated radiotherapy for patients with nasopharyngeal carcinoma: a retrospective analysisFan Zhang, Yi-Kan Cheng, Wen-Fei Li, Rui Guo, Lei Chen, Ying Sun, Yan-Ping Mao, Guan-Qun Zhou, Xu Liu, Li-Zhi Liu, Ai-Hua Lin, Ling-Long Tang, Jun Mahttp://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12885-015-1669-z.pdf, http://link.springer.com/article/10.1186/s12885-015-1669-z/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12885-015-1669-z.pdf
International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics10.1016/j.ijrobp.2017.02.1712017982E35(P075) Thyroid Gland Sparing Radiotherapy in the Management of Head and Neck Cancer: A Single Institution Prospective Approach to Assess Feasibility, Safety, and ResponseTyler P. Robin, Arya Amini, Nicole Ryan, Sana D. Karam, David Rabenhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S036030161730576X?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S036030161730576X?httpAccept=text/plain
Journal of Gynecologic Oncology10.3802/jgo.2020.31.e852020316Feasibility and safety of fertility-sparing surgery in epithelial ovarian cancer with dense adhesion: a long-term result from a single institutionMin-Hyun Baek, Jeong-Yeol Park, Dae-Yeon Kim, Dae-Shik Suh, Jong-Hyeok Kim, Yong-Man Kim, Young-Tak Kimhttps://ejgo.org/pdf/10.3802/jgo.2020.31.e85, https://ejgo.org/DOIx.php?id=10.3802/jgo.2020.31.e85, https://ejgo.org/DOIx.php?id=10.3802/jgo.2020.31.e85
Frontiers in Oncology10.3389/fonc.2021.628919202111Contralateral Lower Neck Sparing Radiotherapy in Stage N1 Nasopharyngeal Carcinoma: Long-Term Survival Outcomes and Late ToxicitiesZhuang Sun, Jingyun Wang, Runda Huang, Xiaohui Wang, Chunyan Chen, Meiling Deng, Chong Zhao, Hanyu Wang, Fei Hanhttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fonc.2021.628919/full
International Journal of Clinical Oncology10.1007/s10147-013-0650-62013196998-1004Sparing level Ib lymph nodes by intensity-modulated radiotherapy in the treatment of nasopharyngeal carcinomaJing Chen, Dan Ou, Xiayun He, Chaosu Huhttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10147-013-0650-6.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s10147-013-0650-6/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10147-013-0650-6
Radiotherapy and Oncology10.1016/j.radonc.2022.11.0052022177205-213Neck level Ib-sparing versus level Ib-irradiation in intensity-modulated radiotherapy for the treatment of nasopharyngeal carcinoma with high-risk factors: A propensity score-matched cohort studyGaoyuan Wang, Chenglong Huang, Kaibin Yang, Rui Guo, Youyu Qiu, Wenfei Li, Yanping Mao, Linglong Tang, Jun Mahttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0167814022045480?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0167814022045480?httpAccept=text/plain
Radiotherapy and Oncology10.1016/j.radonc.2021.12.0322022167239-243Level Ib sparing intensity-modulated radiation therapy in selected nasopharyngeal carcinoma patients based on the International GuidelineQiaojuan Guo, Nan Xiao, Hanchuan Xu, Jingfeng Zong, Youping Xiao, Tianzhu Lu, Yun Xu, Bingyi Wang, Bijuan Chen, Jianji Pan, Shaojun Linhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0167814021090812?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0167814021090812?httpAccept=text/plain
Radiotherapy and Oncology10.1016/s0167-8140(21)08347-x2021161S1615-S1616PO-1896 Feasibility of mastication-structure-sparing radiation therapy for head and neck cancerC. Olsson, I. Raunert, N. Pauli, L. Tuomi, C. Finizia, N. Petterssonhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S016781402108347X?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S016781402108347X?httpAccept=text/plain
Medical Oncology10.1007/s12032-013-0481-32013301Long-term follow-up of nipple-sparing mastectomy without radiotherapy: a single center study at a Japanese institutionTeruhisa Sakurai, Ning Zhang, Takaomi Suzuma, Teiji Umemura, Goro Yoshimura, Takeo Sakurai, Qifeng Yanghttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12032-013-0481-3.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s12032-013-0481-3/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12032-013-0481-3